جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

کاهش ۴ میلیارد مترمکعبی آورد سد زاینده رود در ۱۰ سال

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اصفهان گفت: سد زاینده رود در ۱۰ سال گذشته ۴ میلیارد متر مکعب کاهش آورد داشته است.

به گزارش بی ام خبر، علی بصیرپور با تأکید بر خشکی رودخانه  زاینده رود و وضعیت نامطلوب سد زاینده رود در ۱۰سال گذشته، افزود: نزدیک به ۴۰۰میلیون متر مکعب سالانه در سد زاینده رود کاهش آورد داشته ایم که در مجموع حدود ۴میلیارد متر مکعب با کاهش آورد مواجه بوده ایم.
وی با تاکید بر ارزش و اهمیت آب در زندگی و ادامه حیات و بسته بودن تمدن های بشری به آن، خاطرنشان کرد: نتیجه نادرست از منابع آبی، افت آبهای زیرزمینی، محدودیت روزافزون منابع آب و ایجاد نگرانی های جدی برای تامین آب در آینده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به چگونگی نحوه اجرای طرح داناب، ضرورت رعایت فرهنگ مصرف بهینه آب را یادآور شد.
وی با تأکید بر طرح تعادل بخشی و در کنار آن طرح داناب، گفت: طرح داناب با هدف افزایش آگاهی و حساسیت دانش آموزان نسبت به اهمیت آب و خطرات ناشی از کم آبی با همکاری شرکت آب منطقه ای و اداره کل آموزش دراستان اجرا می شود.

انتهای پیام/ایمنا

انتهای پیام / کد خبر7672

جستجو

آخرین اخبار